Spørgestjernen – et redskab til feedback

Hvad gør I, hvis I har svært ved at få en feedback-samtale i gang – eller samtalen hurtigt går i stå?

Det sker nogle gange, og det kan der være mange grunde til. Måske er I ikke vant til at give feedback, måske er I uoplagte netop den dag, eller måske er teksten svær at forstå eller i en genre, I ikke føler jer hjemme i.

Uanset årsagen er det en ret pinagtig situation for både forfattere og tekstlæsere.

Derfor har jeg udviklet Spørgestjernen.

Spørgestjernens fem “hjørner” er områder, som I kan spørge ind til eller give feedback på i en tekst.

Stregerne indikerer, at alle områder hænger sammen. Hvis man ændrer noget i ét område, påvirker man også de andre områder – i større eller mindre grad.

Uden for selve stjernen findes BUDSKAB og ETIK. Det angår forfatterens overordnede ønsker med teksten: Hvad h*n ønsker at sige med teksten, og hvilken etik teksten skal understøtte.

Sådan kan I bruge Spørgestjernen

I kan bruge Spørgestjernen som den er – måske printe den og have den liggende på bordet mellem jer.

I kan også bruge nedenstående spørgsmål som inspiration til, hvad I kan dykke ned i.

Spørgsmålene er ikke en tjekliste, som I skal “nå rundt om”. De er heller ikke tænkt som, at de helst skal besvares positivt. Snarere skal I se dem som måder til at blive opmærksomme på en teksts særegenhed. Brug derfor kun dem, der springer i øjnene i den konkrete situation – og spring resten over. Og – endelig! – tilføj jeres egne.

Måske I også kan føle, at Spørgestjernen hæmmer jer og gør jeres feedback mindre fri. Det er en helt fair indvending, og så skal I selvfølgelig ikke bruge den. Men i så fald har I nok heller ikke problemer med at få feedbacksamtalen til at glide.

Indhold og troværdighed

 • Forstår I indholdet i teksten? Prøv at lave et mundtligt resumé.
 • Virker karaktererne, deres følelser, viden og handlinger, troværdige – hvorfor/hvorfor ikke?
 • Er der faktuelle fejl i teksten?
 • Virker dialogerne flydende? Konstruerede? Højtidelige? Hvad betyder det?
 • Virker handlingen troværdig inden for tekstens univers?
 • Er der sekvenser, som virker overflødige – eller “mangler” der sekvenser nogen steder?

Fortæller og synsvinkel

 • Er der tale om første-, anden- eller tredjepersonsfortæller (jeg, du eller han/hun/osv.)?
 • Er fortælleren alvidende (dvs. kender alle karakterers tanker og følelser og har viden om både fortid, nutid og fremtid)?
 • Er fortælleren behavioristisk (dvs. beskriver alt udefra som “fluen på væggen” uden adgang til karakterernes tanker og følelser)?
 • Ligger synsvinklen hos en eller flere karakterer?
 • Er teksten konsekvent omkring sit valg af synsvinkel – og hvilken betydning har det?
 • Er der brud på synsvinklen (f.eks. hvis en tekst fortælles gennem en karakters blik, og der beskrives noget, som karakteren umuligt kan vide)?
 • Tilbageholder fortælleren særlig information for læseren – og hvordan virker det?
 • Er der sammenfald mellem fortæller og forfatter?

Handling, plot, struktur

 • Hænger teksten sammen – giver dens enkeltdele mening i forhold til helheden?
 • Har historien fremdrift, og er den medrivende?
 • Virker teksten/handlingen “færdig”?
 • Efterlades læseren med frustrationer? Hvorfor?
 • Er der noget bemærkelsesværdigt ved rækkefølgen af informationer?
 • Er der mikroplots?

Stil (sprog) og genre

 • Er sproget minimalistisk, blomstrende, jargonpræget, lyrisk, med korte sætninger, med lange sætninger, med indskudte sætninger, osv.?
 • Hvordan forholder sprogstilen sig til tekstens karakterer/synsvinkel?
 • Hvilken betydning har sprogstilen for tekstens plot/handling?
 • Hvilken genre er teksten i, og hvilken betydning har genrevalget for, hvad teksten kan “tillade sig”?
 • Bryder teksten med en genre? Hvordan virker det?

Sproglig korrekthed

 • Bruges ord og vendinger korrekt – hvis ikke, hvad betyder det?
 • Følger stavning og tegnsætning reglerne – og hvad betyder det?
 • Er der konsekvens i brugen af tegn, f.eks. anførselstegn ved direkte tale?
 • Er der konsekvens i brugen af kursiv, store bogstaver, linjeskift, indrykninger osv.?
 • Indeholder teksten selvopfundne ord?

Budskab og etik

 • Er teksten vedkommende? For hvem?
 • Hvad “giver” teksten dig?
 • Er teksten overtydelig med sit budskab? Hvordan?
 • Er tekstens budskab evt. et andet, end forfatteren selv havde tænkt?
 • Frembyder teksten nogen etiske problemstillinger (f.eks. detaljeret “opskrift” på selvmord, forherligelse af vold, beskrivelser af virkelige personer, “lån” af andres tekst… osv.)

Skriv en kommentar

Din mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *